7 fikk dekkgebyr

Mandag 30. November hadde Statens vegvesen kontroll av tunge kjøretøy på Ev10 Bjørnfjell riksgrense. Formålet med kontrollene langs veien er for å bedre trafikksikkerheten for alle trafikanter.
Alle skal komme trygt fram på norske veier. Kontrollene skal også bidra til å sikre konkurransevilkårene i bransjen og yrkesførernes arbeidsvilkår.

– pressemelding Statens vegvesen tir. 01.12.2020 14:43 –

Av 89 kontrollerte tunge kjøretøy fikk 7 dekkgebyr, 1 fikk teknisk mangel, og 1 fikk kjøreforbud/bruksforbud.
To påfølgende dager (søndag-mandag) med trafikkontroll av tunge kjøretøyer med hovedfokus på vinterutrustning (dekk og kjetting).

Relativt godt resultat med tanke på krav til utrustning, men 4 stk. kjøretøy fikk gebyr for dekk med mønsterdybde under lovlig minimum (5mm). Alle hadde nok antall kjettinger medbragt samt korrekt merkede dekk. Gebyrsatsen for dekk med mønsterdybde under lovlig minimum er kr.2000,- pr. dekk for kjøretøy med totalvekt mer enn 7500kg.
Et vogntog fikk kjøreforbud pga. dårlig lastsikring. En transport full av møbler ble snudd og henvist til tollstasjonen da den passerte rett over grensen uten å klarere godset. En lastebil fikk skriftlig mangel pga. bruk av ulovlig monterte lys.

—–
Fra og med vintersesongen 2020/2021 er det nye krav til vinterdekk for tunge kjøretøy:
 Bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal benytte vinterdekk av typen «3 peak mountain snowflake» på drivaksler og fremre styreaksler. På øvrige aksler kan man benytte dekk av typen «Mud and snow» eller «3 peak mountain snowflake».
 Dersom kjøretøyet benytter piggdekk av typen «Mud and snow» produsert i tidsrommet uke 40/2017 til og med uke 40/2019 (angitt på dekkets side), gjelder ikke kravet til «3 peak mountain snowflake» på drivaksler og fremre styreaksler for vintersesongen 2020/21.
 Tilhenger med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal benytte vinterdekk av typen Mud and snow» eller «3 peak mountain snowflake».

Post Author: Børge Einvik