Barnehagelærerutdanning i Mo i Rana fra høsten 2021

Fra høsten 2021 tilbyr Nord universitet barnehagelærerutdanning i Mo i Rana. Utdanningen er en 4-årig deltidsutdanning.

(Pressemelding)

Faggruppeleder for barnehagelærerutdanningen Ann Gøril Hugaas forklarer at dette er en utdanning som passer for så vel 19-åringen som den voksne studenten. Utdanningen går over fire år, og er en deltidsutdanning.

  • Utdanningen er samlings- og nettbasert. Det betyr at det blir en fleksibel utdanning.
    Det er for eksempel mulig å ha jobb ved siden av studiene, forteller Hugaas.

Hugaas påpeker likevel at å utdanne seg til barnehagelærer er et krevende studium, og at det tidvis vil være stor arbeidsbelastning i tilknytning til studiene.

Tre samlinger hvert semester
Studiet leder frem til en bachelorgrad, og inneholder 100 dager praksis fordelt over 4 år. Det legges opp til 3 samlinger hvert semester, hvor hver samling vil være på 3 – 4 dager.

Samlingene blir i Mo i Rana. Det kan også bli aktuelt med noen samlinger i Bodø.

I tillegg til de fysiske samlingene, får studentene forelesninger, oppgaver og veiledning over nett. Da kan du som student sitte hjemme og delta på forelesninger.

  • Det betyr at studiet både passer for studenter bosatt i regionen og for studenter bosatt andre steder, sier Hugaas.

Stort behov for påfyll av engasjerte barnehagelærere
Helen Moe er styrer ved Selfors barnehage i Mo i Rana. Hennes reaksjon på oppstarten av samlings- og nettbasert barnehagelærerutdanning høsten 2021, er positiv. Det er både bra og nødvendig at det igjen blir opptak til barnehagelærerutdanning på Helgeland.

  • Vi har stort behov for påfyll av engasjerte barnehagelærere som kan utvikle kvaliteten i barnehagene og sikre en god og spennende hverdag for ungene, sier Moe.

Hun oppfordrer alle styrere og arbeidsgivere til å legge til rette for at interesserte barnehagearbeidere tar utdanning som barnehagelærere.

Tre lærerutdanninger i Mo i Rana
Mo i Rana er Nord-Norges største industrikommune. Det bor ca. 19.000 mennesker i byen, og Nord universitet har i dag ca. 600 studenter ved studiestedet. I dag tilbyr Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet to samlings- og nettbaserte  grunnskolelærerutdanninger i Mo i Rana:

Master grunnskolelærerutdanning 1-7 og master grunnskolelærerutdanning 5-10.
Når samlings- og nettbasert barnehagelærerutdanning også tilbys fra høsten 2021, blir tilbudet enda mer komplett.

De samlings- og nettbaserte lærerutdanningene som tilbys i Mo i Rana bygger på lang erfaring og solid fagkompetanse fra Nesna, Bodø og Levanger.

Flere miljø samlet
Nord universitet er tilstede i Mo i Rana med fire fakultet: Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Fakultet for samfunnsvitenskap, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Handelshøgskolen.

Hovedbygget ved studiested Mo i Rana ligger midt i sentrum, og ulike miljø er samlet der: Nord universitet, fylkesbiblioteket og biblioteket for Rana, Kunnskapsparken Helgeland, Nordlandsforskning, Rana utviklingsselskap, Rana næringsforening, Senter for Industriell Forretningsutvikling, SINTEF Helgeland, Vitensenter Nordland, Innovasjon Norge og Universitetet i Tromsø.

Byen ligger ved E6 og det er tog- og flyforbindelse.

 

Faktaboks:

Samlings- og nettbasert barnehagelærerutdanning i Mo i Rana.

4-årig deltidsutdanning som gir en bachelorgrad

Det legges opp til 3 samlinger på 3-4 dager hvert semester

Fleksibel utdanning som gjør det mulig å jobbe ved siden av studiene

Oppstart: Høsten 2021.

Post Author: Børge Einvik