Ber folk trå forsiktig

Innsamlingskontrollen ber folk trå forsiktig om man vil donere penger.

Det florerer med innsamlingaksjoner via sosiale medier og ulike betalingstjenester.

Spesielt rundt juletider er det mange som ønsker å gjøre høytiden litt enklere og bedre for de som ikke har det like godt. Også hos butikker og hjelpeorganisasjoner samles det inn penger og gaver til trengende.

Ifølge en undersøkelse gjort av Deloitte har antall organisasjoner som bruker sosiale medier som innsamlingskanal økt med 50 prosentpoeng siden 2011.

Innsamlingskontrollen mener imidlertid at dette kan være problematisk, da det i mange tilfeller kan være vanskelig å vite om pengene du gir faktisk går til det oppgitte formålet.

– Vi advarer mot å gi penger til aksjoner der man ikke har en nærmere kjennskap til bakmennene, sier daglig leder Børre Hagen til TV 2.

Han legger til at useriøse aktører lett kan utnytte folks gavmildhet spesielt rundt høytider. Hagen understreker at det er viktig at alle som driver med innsamling også må føre regnskap.

– Et minimumskrav er at pengene går til en organisasjon som har et kontonummer, og som kan vise til hva beløpet går til, sier han.

I løpet av noen få år har innsamlingstjenesten Spleis hatt omlag 8000 spleiser, og rundt 100 millioner kroner er samlet inn på ulike innsamlingsaksjoner.

Ifølge daglig leder i Spleis Bjørn Kjetil Hellestræ godkjenner de alle spleiser som blir publisert gjennom tjenesten, og verifiserer kontonummer mot organisasjonsnummer. De har imidlertid ingen rutiner for å gjøre bakgrunnssjekk av de som oppretter en innsamling gjennom deres tjeneste.

Hellestræ legger til at man lett kan varsle Spleis om en innsamlingsaksjon man mener er mistenkelig eller ikke har tiltro til.

I betalingstjenesten Vipps, som har opp mot 3,2 millioner brukere, har de ingen mulighet til å gå inn å gjøre bakgrunnsjekk av enkeltpersoner som driver med innsamling.

Kommunikasjonssjef i Vipps Hanne Kjærnes, sier at det likevel er lett å fange opp dersom enkeltpersoner prøver å skjule seg bak en organisasjon eller merkevare.

Betalingstjenesten tar ikke ansvar ved en eventuell svindel og har ingen mulighet til å reversere transaksjoner.

Dersom man skulle havne i en situasjon hvor man har blitt lurt i forbindelse med en donasjon har man ifølge Forbrukerrådet ingen rettigheter verken som giver eller mottaker.

Her kan du sjekke hvilke organisasjoner som er godkjent av Innsamlingskontrollen. ​

Post Author: GH Olsen