Mørke syklister i mørke tunneler

Vegtrafikksentralen i Nord-Norge har i sommer fått flere henvendelser fra bilister som har opplevd å møte på «usynlige» syklister i tunneler.[18.07.2019] Sykling i tunnel kan både by på trafikkfarlige situasjoner for syklister og overraskende opplevelser for bilister. – Når du pakker til sykkeltur i Nord-Norge, er det kanskje fort gjort å tenke at du kan […]

Beitedyr trekker til vegen

Vegtrafikksentralen advarer mot sau og rein som trekker ut i vegbanen og inn i tunneler for å kjøle seg ned. – På sommeren får vi nesten daglig inn meldinger og dyr som beveger seg på og langs vegen, når det blir ekstra varmt trekker disse ofte inn i tunnelene for å kjøle seg ned. Dette […]

Hver halvtime, minst en god gammel klassiker