Dette må du sjekke når du kjøper fyrverkeri

Det er registrert færre fyrverkeri-ulykker siden forbudet mot pinneraketter kom i 2008. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk brannvernforening er noe av årsaken at kvaliteten på fyrverkeriet har blitt bedre. Flertallet av de skadene som oppstår nå skyldes uforsvarlig bruk av fyrverkeri

les mer på https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/dette-ma-du-sjekke-nar-du-kjoper-fyrverkeri?publisherId=89994&releaseId=17898479

Tips fra Norsk brannvernforening og DSB om trygg oppskyting

 • Oppbevar fyrverkeriet tørt og utilgjengelig for barn.
 • Planlegg oppskytningen i god tid, helst mens det er lyst ute.
 • Les alltid bruksanvisningen, og bruk beskyttelsesbriller.
 • Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.
 • Bruk alltid tennstav eller stormlighter under opptenning.
 • Bøy deg ALDRI over fyrverkeriet. Hvis fyrverkeriet ikke virker skal du vente minst 10 minutter før du går bort til fyrverkeriet. Plasser fyrverkeriet i en bøtte vann, og lever fyrverkeriet tilbake til utsalgsstedet.
 • Pass på at oppskytningsstedet ikke er i nærheten av et hus eller annet brennbart.
 • Hold god avstand og vær klar over at mange batterier har en sikkerhetsavstand på minst 15 meter.
 • Plasser fyrverkeriet på egnet hardt underlag, og støtt det gjerne opp for å hindre at det velter.
 • Pass på at det ikke er ledninger eller greiner fra trær over utskytningsstedet.
 • Bøy deg ned på siden av fyrverkeriet og tenn med strak arm – og gå raskt bort når lunten tar fyr.
 • Bruk vernebriller under opptenning for å redusere sjansen for at du skader øynene.
 • Alle som ser på bør også bruke vernebriller.
 • Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

 

 

Post Author: Børge Einvik