Er hissige i trafikken

Hele 84 prosent av sjåfører mellom 18 og 29 år oppgir at de stresser og er hissige i trafikken.

Dette viser en undersøkelse fra Frende forsikring, utført av YouGov.

Seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen sier at når du er hissig er det et uttrykk for en adferd som ikke er helt bra i trafikken. Dette kan føre til dårlige beslutninger. For eksempel at du kjører i situasjoner der du burde vente, eller at du kjører for fort etter føre- eller trafikkforholdene.

Tallene inkluderer de som har svart «ja» eller «av og til» på spørsmålet «Blir du noen ganger hissig eller stresset når du kjører bil?»

Andelen som svarer bekreftende på påstanden synker med alderen, men også blant sjåfører over 60 år er det et flertall som svarer at de stresser eller er hissige.

Ifølge Finans Norges skadestatistikk for 2017 og 2018, er 1 av 4 ulykker med personbil der unge under 24 år er involvert, eneulykker.

Post Author: GH Olsen