Fjerner ikke sommertiden

EU-kommisjonens forslag om å fjerne skillet mellom sommer- og vintertid fra 2019 er forkastet.

Flere og flere har de siste årene tatt til orde for å fjerne tidsomstillingen mellom sommer- og vintertid.

I en undersøkelse blant folk i EUs medlemsland svarer 84 prosent at de vil droppe ordningen med sommertid og vintertid, og EU åpnet for å avvikle ordningen allerede fra våren 2019.

Men Portugal, Hellas og Nederland har protestert og satt press på EU for å utsette beslutningen til 2021, skriver politico.eu.

Landene hevder i et brev at det er ikke nok bevis for å kunne slå fast at det er fordeler ved å kutte ut å stille klokken etter årstid.

Flere medlemsland varsler at de vil utrede om de vil ha sommertid eller vintertid hele året, men det er lite sannsynlig at forskjellige land vil operere med forskjellig praksis på dette området innad i EU.

Norge er omfattet av EU-ordningen og må derfor føye seg etter den beslutningen EU til slutt tar.

I Norge har vi hatt sommertid flere ganger. Først i 1916, og så under krigen. Fra 1940 til 1942 gikk klokken etter sommertid også om vinteren.

Siden 1980 har vi hatt sommertid fra den siste søndagen i mars til den siste søndagen i oktober, melder TV2.

Post Author: GH Olsen