Flere nordmenn røyker hver dag

For første gang siden 1987 øker andelen dagligrøykere i Norge.

Ferske 2018-tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 12 prosent av alle nordmenn mellom 16 og 74 år røyker hver dag – noe som er en økning på ett prosentpoeng siden 2017.

– Dette er uvanlige tall, vi er vant med en stabil nedgang. Dette kan være tegn på en utflating av nedgangen i andel røykere, sier tobakksforsker ved Folkehelseinstituttet, Tord Finne Vedøy, til P4.

Han tror likevel at andelen skal lenger ned og fortsetter:

– Det vil alltid være noen i befolkningen som synes det er ok å røyke, så det er vanskelig å si hvor nullpunktet er. Men at det vil flate ut på rundt fem prosent er sannsynlig.

Østfold har flest dagligrøykere – her røyker 16 prosent av den voksne befolkningen. Telemark og Finnmark følger hakk-i-hæl, med 15 prosent. Færrest andel dagligrøykere finner vi i Oslo, der kun 8 prosent røyker.

Regjeringens visjon er et tobakksfritt Norge. Det er innført flere tiltak for å få folk til å stumpe røyken eller for å få folk til ikke å begynne å røyke. I 2018 kom det standardiserte røykpakker og målet med innføringen var at barn og unge ikke skal begynne å røyke.

Post Author: GH Olsen