Folk flytter fra bygda

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at nesten 4,3 millioner nordmenn bor i tettbygde strøk.

Svein Frisvoll, forskningsleder ved Institutt for rural- og regionalforskning, Ruralis, mener situasjonen i Norge skiller seg fra andre land.

– Veksten i folk som bor i tettbygde strøk sprer seg utover hele landet, i motsetning til Sverige og Finland, forteller Frisvoll.

Sp reagerer
Like etter andre verdenskrig bodde annenhver nordmann på bygda. Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Marit Knutsdatter Strand, liker ikke utviklingen.

– Det er trist at folk ikke lenger har samme mulighet til å bo utenfor byene som man hadde før, sier Strand.

Hun mener regjeringen må ta på seg mye av skylden for at folk flytter fra bygda fordi kommuner nå blir tvangssammenslått.

– Jo nærmere folk makta er jo bedre avgjørelser blir det. De med skoen på vet hvor den trykker, sier Sp-politikeren.

Kvinnene flytter
Det er særlig kvinnene som svikter spredtbygde strøk.

I 1990 bodde det 553.490 kvinner på bygda, i 2017 var tallet 490.075. Det er en nedgang på over 11 prosent.

Hedmark og Oppland er de to fylkene hvor det bor flest på landet. Her bor nesten fire av ti i spredtbygde strøk.

Post Author: GH Olsen