Gledessprederen 8.August

Hver dag deler FM 8000 og Bodø Bakeri ut Gledessprederkaken, til noen som har fortjent det.
Det kan være den som alltid sier ja, som alltid hjelper til, den som får alle rundt seg til å smile,
eller den som bare er viktig for deg ??

Gledesspreder: Stine Løvaas
Avsenders navn: : Monika Skavhaug

Begrunnelse: : Stine er en ordentlig gledesspreder!
Hun er alltid sprudlende glad, og passer på at alle rundt henne har det bra.
Hun er snill som få, og fortjener virkelig gledessprederkaka 😀

Post Author: Børge Einvik