Hunder blir påvirket av smarttelefonen

En ny forskning viser at hunden din kan bli emosjonelt påvirket hvis du stadig prioriterer smarttelefonen fremfor den.

Ifølge en britisk forskningsrapport kan hunden bli deprimert hvis eieren ignorerer den, skriver ABC News.

– Hunder leser kroppsspråk og er opptatt av øyekontakt. De leser ansiktsuttrykkene våre, så hvis vi er opptatt av telefonen og fremstår uinteresserte når de er ute etter oppmerksomhet, føler de seg ignorert, forteller veterinær Alexander Collada.

Han støtter opp under konklusjonen, og sier han har erfart hvordan smarttelefoner påvirker dyrene negativt. Collada forteller også at hunder er gode på å oppfatte menneskers subtile signaler.

– Vi er nødt til å legge vekk mobilen, er veterinærens konklusjon.

Post Author: GH Olsen