Innfører firedagersuke

Et selskap på New Zealand har bestemt seg for å innføre firedagersuke for alle sine ansatte, etter en vellykket testperiode.

Ledelsen i Perpetual Guardian, som driver med blant annet eiendomsplanlegging, mener de ansatte er mindre stresset, mer fokuserte og mer effektive med den nye løsningen, ifølge The Guardian.

Ordningen medfører at de ansatte får tilbud om å jobbe fire åttetimers dager hver uke – med lønn for fem dager. Medarbeidere som ikke ønsker firedagersuke, kan i stedet velge å jobbe fem kortere dager.

En undersøkelse som ble foretatt før eksperimentet viste at 54% av de ansatte følte de klarte å balansere jobben og forpliktelsene hjemme. Tilsvarende tall etter prøveperioden var 78%, skriver Aftenposten.

En talsmann for regjeringen på New Zealand beskriver tallene som «svært interessante», og sier han vil samarbeide med landets bedrifter for å modernisere arbeidshverdagen for innbyggerne.

Post Author: GH Olsen