Kraftig økning i kunstig befruktning

I 2017 ble det utført assistert befruktning på norske par 5825 ganger.


Det er nesten en dobling siden 2007, da det var 3130 tilfeller av assistert befruktning, såkalt in vitro-befruktning. Det viser tall P4-nyhetene har hentet inn fra Norsk Pasientregister.

De fleste i 30-årene
Tallene gjelder for alle norske somatiske sykehus og private avtalespesialister og viser antall ganger det er satt inn befruktede egg, embryoer, i kvinners livmor.

Totalt 3745 pasienter fikk IVF-behandling, og 2645 av disse var mellom 31 og 40 år gamle, 924 pasienter var 30 år eller yngre, mens 153 var over 40 år.

– Folk venter for lenge med å få barn
Bare ved Kvinneklinikken ved Oslo Universitetssykehus Ullevål er det planlagt 1900 behandlinger i år, mot 1700 i fjor. Avdelingsleder Peter Zoltan Fedorcsak sier til P4-nyhetene at mange par venter for lenge.

– Vi har sett oss nødt til å sette en øvre aldersgrense på 39 år – både for å ta unna køen, men også fordi det etter denne alderen er mindre sjanse for at assistert befruktning vil fungere. Er kvinnene over 42 år, er det veldig få som lykkes, forklarer avdelingslederen.

Den mest gunstige tiden å få barn på er i tjueårene eller tidlig i trettiårene, forklarer avdelingslederen.

–  Men det er mange som utsetter å få familie, kanskje på grunn av karriere, utdanning eller at de ikke har funnet riktig partner, sier Fedorcsak.

Og det er ikke bare for kvinnene at den biologiske klokken tikker, sier avdelingslederen.

– Fruktbarheten til menn blir også dårligere med alderen og barn av eldre fedre har større sjanse for å få medfødt sykdom.

Foto: Shutterstock

Post Author: GH Olsen