KS anbefaler Ungt Entreprenørskap

Styret i KS Nordland anbefaler at kommuner i Nordland blir medlem av Ungt Entreprenørskap.
Et medlemskap fremmer lokal identitet og tilhørighet, styrker kreativitet og tiltakslyst og er et godt verktøy i arbeidet med lokal næringsutvikling, fremhever Kommunesektorens Interesseorganisasjon, KS i Nordland.

– PRESSEMELDING 3. desember 2020 Ungt Entreprenørskap –

– Som ordfører på Vega har jeg selv vært lærer for en dag i programmet Vårt Lokalsamfunn, sier fungerende styreleder i KS Nordland Andre Møller.
Ungt Entreprenørskaps program Vårt Lokalsamfunn er noe av det beste opplegget som finnes for elever som gir de innsikt i sitt eget lokalsamfunn,
hvilke muligheter som finnes og hvilke behov de selv har.

Gjennom et samarbeid med UE Nordland ønsker KS å involvere sine ansatte til å bidra i samarbeidsprosjekter og aktiviteter.
Det legges særlig vekt på å styrke fagfornyelsens intensjoner om å fremme en aktiv og kreativ elevrolle som gjennom entreprenørskap og innovasjon utvikler kompetanse til å finne nye løsninger.
Samfunns – og næringsutvikling
Entreprenørskap og Innovasjon er et viktig grunnlag for den lokale og regionale nærings- og samfunnsutvikling.
Det er viktig at dette sees i et langsiktig perspektiv der finansiering av satsingen ikke havner på skole eller oppvekst budsjett alene. Der er det trangt nok allerede i disse dager, sier daglig leder Steve Hernes.
– De fleste kommuner ser denne sammenhengen og finansierer dette via næringsfond, utviklingsmidler, havbruksfondet eller andre midler, sier Hernes.

I dag er over halvparten av kommunene medlemmer og tilbyr sine elever programmer fra Ungt Entreprenørskap.
De som ikke er med i dag, håper vi kommer med rett over nyttår.» Steve Hernes

Les mer om hvilke kommuner i Nordland som er med her

Post Author: Børge Einvik