Limerick regler

Har du selv lyst til å prøve deg på en limerick???
Nattsendingen i FM8000 har limerick konkurranse i Desember, send ditt limerick til studio[a]fm8000.no eller som melding på våre facebookside www.facebook.com/fm8000

Skulle du selv falle for fristelsen å prøve deg på en limerick, kan vi hjelpe deg litt på vei.

Med velvillig assistanse fra ”Limerickens venner” bringer vi herved reglene, som en ekte limerick skal følge:

1. En limerick har 5 linjer (AABBA). Første, andre og femte linje (A-linjene) skal rime, det samme skal tredje og fjerde (B-linjene).

2. Linjene skal i rekkefølge ha 3-3-2-2-3 verseføtter.

3. Ingen linjer må begynne med en trykksterk stavelse; de må alltid begynne med én eller to trykksvake. Eksempel:

A) Hvem som helst klarer saktens å finne
A) et rimord som rimer på pinne,
B) men for alle som tror
B) at det kreves kun ord
A) sitter limerick-seier’n langt inne.

Her begynner andre linje med én, de øvrige med to trykksvake stavelser.
For øvrig gir det seg selv at det mellom to trykksterke stavelser må komme to trykksvake hvis rytmen skal oppnås.

En linje kan ha en ”mannlig”, en ”kvinnelig” eller en ”flytende” utgang:

”Mannlig”: Den topptrente gullkandidat
”Kvinnelig”: Den topptrente gullkandidaten
”Flytende”: De topptrente gullkandidatene

I dette skjemaet vises rytmen, antall verseføtter og de muligheter for variasjon som finnes når det gjelder stavelser:

(ta) ta tum – ta ta tum – ta ta tum (ta) (ta)
(ta) ta tum – ta ta tum – ta ta tum (ta) (ta)
(ta) ta tum – ta ta tum (ta) (ta)
(ta) ta tum – ta ta tum (ta) (ta)
(ta) ta tum – ta ta tum – ta ta tum (ta) (ta)

Om rimord: Et enderimord er bare ekte hvis konsonanten før siste trykksterke vokal er forskjellig fra enderimordene i de øvrige A- respektive B-linjer. Eksempler: pinne, finne, sinne, sittet inne. Derfor er følgende rim uekte: hoteller, steller, bagateller.

Om geografiske navn: Noen tror at første linje skal slutte med et stedsnavn. Det er ikke riktig. Hvis man bruker et geografisk navn, skal det imidlertid være ekte; noe annet er juks.

For øvrig: En god limerick kan være kjennetegnet ved en fantasifull ordbruk, behendige linjeoverganger og originalitet, samt et morsomt, vanndrivende godt eller absurd poeng, en krøll på halen av den femte linje. Det ligger ellers i limerickens natur at den gjerne må være litt på kanten, men plump – aldri.

Husk også… at limericker er best i små doser

Ovenstående er et utdrag fra ”Poeski for sportsidioter” v/Jon Herwig Carlsen og Nordigarden, Epoke forlag 2003.

Post Author: Børge Einvik