Mann omkom etter at han kolliderte på sykkel i Sandnessjøen.

Én person mistet livet i trafikken i Nord-Norge i juli, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Den forulykkede var en 45 år gammel mann som kolliderte på sykkel ved eller i en fotgjengerundergang i Sandnessjøen.

Ved utgangen av juli måned har ni personer mistet livet på nordnorske veger, hvorav syv i Nordland. For landsdelen er dette en svak økning sammenliknet med gjennomsnittet for de fem foregående årene, mens tallet for Nordland er nær en fordobling.

Fylkesvis fordeling av de omkomne for perioden januar-juli er vist nedenfor, sammenstilt med tilsvarende tall for de seneste årene.

Pr. juli

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Nordland

7

5

3

2

5

4

Troms

1

2

3

4

3

0

Finnmark

1

0

0

6

2

3

Region nord

9

7

6

12

10

7

Post Author: Børge Einvik