Mørke syklister i mørke tunneler

Vegtrafikksentralen i Nord-Norge har i sommer fått flere henvendelser fra bilister som har opplevd å møte på «usynlige» syklister i tunneler.

Sykling i tunnel kan både by på trafikkfarlige situasjoner for syklister og overraskende opplevelser for bilister.

– Når du pakker til sykkeltur i Nord-Norge, er det kanskje fort gjort å tenke at du kan droppe refleksvest og lys på sykkelen siden det er lyst hele døgnet. Men selv om det er lyst ute, kan det fort være veldig mørkt inne i tunnelene. Og da må du sørge for å være godt synlig for bilistene, sier driftsleder for Vegtrafikksentralen i Region nord, Siril Veiåker Nilsen.

Det er påbudt å ha refleks både bak på sykkelen og på pedalene. Sykler du i mørket, må du også ha lykt både foran og bak på sykkelen.

Lov å sykle i tunnelene

De fleste tunnelene i Nord-Norge er det lov å sykle i, noe som kanskje kan være overraskende på en del bilister.

– Noen få tunneler er forbudt for syklende, men stort sett er det lov å sykle gjennom. Som bilist må du derfor være obs på at du kan møte på syklende, vise hensyn og tilpasse farten, sier Nilsen.

Planlegg turen godt

Skal du ut på en lengre sykkeltur, sørg for å kartlegge ruta godt på forhånd og gjør det kjent med om tunnelene er åpne for sykkeltrafikk eller ikke.

– Selv om det er lov å sykle i tunnelen, kan det likevel være lurt å finne en alternativ rute hvis mulig. Du kan også vurdere å ta buss eller andre fremkomstmidler akkurat der tunnelen er, sier Nilsen.

Du kan se hvilke tunneler som har sykkelforbud på vegkart.no. De siste årene har noen tunneler fått varslingssystem der et lys vil blinke om det er en syklist i tunnelen og noen steder ligger det også refleksvester til utlån ved tunnelene.

Post Author: Børge Einvik

Hver halvtime, minst en god gammel klassiker