Nesten ingen tenåringer røyker daglig

Andelen dagligrøykere blant unge mellom 13 og 19 år har falt fra 11 prosent til 0,4 prosent på ti år.

 Dette viser foreløpige tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT.

– Positivt
– Det er en helt fantastisk nedgang. Det er veldig kjent at røyking er helseskadelig og tallene viser at tobakkspolitikken i Norge fungerer, sier forskningsleder Steinar Krokstad til P4.

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning og disse tallene er fra Ung-HUNT 3 i 2007 og Ung-HUNT 4 i 2017.

– Ikke lenger in å røyke
– Tallene tyder på at politikken med økt pris og mindre tilgjengelighet samt lovgivningen som har gjort det forbudt å røyke på offentlige steder i stor grad har påvirket normer og holdninger i befolkningen, sier Krokstad.

I samme periode har andelen dagligrøykere i hele befolkningen falt fra 22 prosent til 11 prosent, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Ifølge undersøkelsen Ungdata har andelen ungdomsskoleelever som røyker daglig falt fra 4,3 prosent i 2011 til 2,1 prosent i 2016.

– Da jeg var ung var det tøft og kult å røyke men nå tror jeg røyking rett og slett er ut, sier forskningslederen.

Post Author: GH Olsen