Ungdommenes innspill til fremtidens nordområdepolitikk

I går overleverte 14 ungdommer fra Nordland sine brutalt ærlige anbefalinger til fremtidens nordområdepolitikk. Dette i forbindelse med regjeringens stortingsmelding om nordområdene og arktis. Vi er utrolig stolt over sluttproduktet, og jobber nå for å få dette omgjort til praktisk politikk! “Bildet som legges frem, er ofte et som vi ikke kjenner oss igjen i […]

Hver halvtime, minst en god gammel klassiker