Plastkasser mulig smittekilde

Plastkassene i sikkerhetskontrollen kan være en mulig smittekilde.

Hvert år blir en rekke eprsoner syke etter å ha vært på reise og få tenker nok på flyplassen som en mulig synder.

En studie ved hovedflyplassen i Helsinki viser at plastkassene i sikkerhetskontrollen kan være en mulig smittekilde.

Kassene, som brukes til å oppbevare klær, klokker, smykker, mobiltelefoner, håndbagasje og andre ting når passasjerene skal gå gjennom scanneren, er den største kilden til spredning av bakterier og virus på flyplassene, ifølge en pressemelding fra Tryg Forsikring.

I studien kommer det fram at 50 prosent av prøvene fra plastkassene hadde positive utslag på fire respiratoriske virus.

– Vi snakker her om kontaktsmitte eller dråpesmitte. De fire virustypene som går igjen i funnene er blant de mest kjente årsakene til luftveisinfeksjoner, influensaer og forkjølelser. Det er nedslående at studien viser at plastkassene ikke blir rutinemessig desinfisert. Smittefaren er stor hvis du tar i en plastkasse med hendene, noe de fleste gjør, sier lege Jan Einar Vaage, som er tilknyttet Tryg legehjelp.

Forskerne fant ut at toalettene var langt renere og inneholdt færre smittefarlige virus og bakterier enn de nevnte plastkassene.

Tryg forsikring oppfordrer nå flyplassene til å tilby de reisende desinfiserende middel og plasthansker i sikkerhetskontrollen.

Post Author: GH Olsen