Så mange snoker i «naboens» inntekt

Frem til 2014 kunne nordmenn sjekke andres inntekt og formue i skattelistene uten å bli oppdaget. Nå kan du imidlertid finne ut om noen har søkt på deg, og det gir tydelig utslag søketallene.

2014 var et trist år for mange nysgjerrige nordmenn. Det var nemlig året da Stortinget innførte at søk i skattelistene ikke lenger skulle være hemmelige.

Da folk plutselig kunne sjekke hvem som hadde søkt på dem, mistet mange lysten på å snoke. Bare bra, vil noen si.

Hver høst offentliggjør Skatteetaten fjorårets skattetall, som et ledd i å oppnå mer åpenhet i samfunnet.

I år ble skattelistene for 2017 offentliggjort onsdag klokken 7. Nå er det mulig å sjekke hva folk tjente, hva de har i formue og hva de betalte i skatt i fjor.

– Det er ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelistene, men noen personer er ikke med. Det gjelder alle under 18 år, personer som har sperret adresse, som er uten fast bopel og avdøde personer, sier Skatteetatens pressesjef Merete Bergeland Jebsen til TV2.

Tallene for hvor mange som søker i skattelistene viser tydelig at interessen falt da det ikke lenger var anonymt. I perioden oktober 2013 til oktober 2014, da det var mulig å søke på inntektsåret 2012, registrerte Skatteetaten over 16 millioner søk. Disse søkene ble gjort av over 900.000 personer.

Da man fra oktober 2015 kunne søke på inntektsåret 2014, virket det som enda flere hadde fått med seg at søkene deres ble loggført. Da registrerte Skatteetaten kun 1,5 millioner søk, utført av mindre enn en halv million nordmenn.

I løpet av det siste året har 440.000 nordmenn totalt utført 1.600.000 søk.

Post Author: GH Olsen