Skaderisikoen for unge bilførere nær halvert på 5 år

Ny rapport gir en stadig sikrere bilpark, tryggere veier, de unges holdninger og atferd og prikkesystemet mye av æren for denne positive trenden.

Blant de andre trafikantgruppene er også statistikken generelt positiv. Risikoen for skade, ulykke og død for alle trafikantgruppene er nærmest halvert de siste ti årene.

Dette kommer frem i en ny rapport gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag fra Statens vegvesen. Rapporten synliggjør at bredden i tiltakene i trafikksikkerhetsarbeidet langt på vei lykkes.

– Vi er veldig fornøyde med nedgangen i risiko som rapporten viser for de siste årene, og da særlig hos ungdom, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Guro Ranes. Sammenlignet med andre aldersgrupper var ungdom en gruppe som tidligere hadde veldig høy risiko for å bli skadet i trafikken. Nå er denne risikoen halvert.
Rapporten viser oss at det arbeidet, som er blitt gjort på mange fronter av mange parter over tid, gir gode resultater. Og når det gjelder den bedrede kunnskap og holdningene hos de unge, så vil jeg også trekke frem den nye føreropplæringen og kampanjearbeidet vårt, som også har bidratt til den positive utviklingen.
– Når det er sagt, et ungt liv som blir ødelagt eller går tapt er alltid et for mye. Vi har en 0-visjon, som betyr at vi jobber for null drepte og hardt skadde i trafikken. Rapporten er innholdsrik og grundig, og viser oss hvor vi har hatt gode resultater. Den blir et nyttig verktøy for å vurdere hvor vi fortsatt må gjøre en innsats i tiden fremover, sier Guro Ranes.

Les hele pressemeldingen og rapporten her:
https://www.vegvesen.no/hovedside/nyheter/skaderisikoen-for-unge-bilforere-naer-halvert-pa-5-ar

Post Author: Børge Einvik