Skatteetaten mer tilgjengelig

Den teknologiske utviklingen har gjort Skatteetaten mer tilgjengelig.

Tidligere var det slik at brev, telefon og personlig oppmøte på skattekontoret var de mulighetene du hadde for å komme i kontakt med Skatteetaten.

Bedret tilgjengelighet

Skatteetaten har over tid bygget opp det digitale tjenestetilbudet med tanke på at det er du, og dine behov som skal være i fokus. Deres selvbetjeningsløsninger er tilgjengelig døgnet rundt, året rundt. Du kan levere ulike meldinger til Skatteetaten når det passer deg, og du kan innhente informasjon om folkeregister, skatt og avgift uavhengig av deres åpningstider. De fleste av oss er med andre ord ikke avhengig av nærhet til et skattekontor for å levere skattemeldingen, bestille skattekort, eller for eksempel søke svar på spørsmål om hvordan du går frem for å endre navn.

Noen ganger må du møte opp

Ennå er det slik at du må møte opp på et skattekontor hvis du skal melde innflytting til Norge eller søke om skattekort dersom du ikke har et gyldig d-nummer. Du må også møte opp på et skattekontor for å bekrefte farskap. For alle andre henvendelser er chat, telefon og Facebook den raskeste måten å få tak i etaten på.

Timebestilling er nå obligatorisk

For å kunne gi den gruppen som må møte opp på et skattekontor bedre service, har de nå innført en ordning hvor timebestilling er obligatorisk. Gjennom timebestilling får de som er pliktig til å møte hos etaten et bedre tilbud siden de slipper å vente i kø. Ordningen gir også en langt større forutsigbarhet i forhold til når du kan få veiledning, enn tidligere.

Ved at timebestilling nå er obligatorisk, vil du normalt ikke få hjelp på et skattekontor med mindre du har bestilt time. Timebestilling gjør du enklest på skatteetaten.no. De kan også hjelpe deg med å bestille time ved å kontakte dem på telefon.

Post Author: GH Olsen