Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Det er ventet lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder. Varselet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.

– Publisert: 30.12.2020 11:53 Gyldig: fra 30.12.2020 12:00 til 03.01.2021 13:00 –

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 30.12.2020 12:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%

Post Author: Børge Einvik