Statens vegvesen har kontroller langs veg

Statens vegvesen har kontroller langs veg for å sørge for bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter. Alle skal komme trygt fram på norske veger. Kontrollene skal også bidra til å sikre konkurransevilkårene i bransjen og yrkesførernes arbeidsvilkår.

Statens vegvesen hadde kontroll på Ev10 Lilleskånland, Evenskjer, 11.06.2020.

Trafikkontroll med fokus på varebiler og biler med tilhengere. Tema rundt dette var vekt, lastsikring, sikt og teknisk tilstand.

Et kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av høyere aktuell tilhengervekt enn det trekkbilen var godkjent for å trekke. Tilhengeren veide 2800kg, mens trekkbilen kun hadde lov til å trekke 2500kg. Annen trekkbil måttte fremskaffes.

Et kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av manglende sikt bakover da tilhengeren var bredere enn bilen. Ekstra speil måtte fremskaffes og monteres før videre kjøring.

Utstedte kontrollrapporter med pålegg om utbedringer gjaldt mangler ved lys, knuste lykteglass, for lav lastindeks på dekk(lavere enn angitt i bilens vognkort) mm.

 

 

 

Post Author: Børge Einvik