Stress hos barn

Det finnes årsaker til at barn opplever stress, og ofte kommer det til syne ved at barnet har endret adferd.

Professor i pedagogikk ved NTNU, May Britt Drugli forteller at det finnes flere typer stress, og i dagligtalen bruker vi gjerne begrepet stress om det å være travel og ha for mye å gjøre. Når vi snakker om barn og stress, innebærer det at barnet ikke har det helt bra.

Ifølge Drugli kan noe stress være positivt for den videre utviklingen, dersom det er knyttet til at barnet finner en krevende situasjon stressende. Det kan gjøre barnet mer robust og motstandsdyktig.

– For at stress kan kalles ”positivt stress”, må den stressende situasjonen vare relativt kort tid, og barnet må få god hjelp av foreldre eller andre nære omsorgspersoner til å takle det som er vanskelig, og komme over dette.

Barn som er stresset vil ofte være i høygir og beredskap hele tiden, noe som kan bli en belastning for hele organismen.

– Forhøyet stressnivå over tid vil hemme barnets livskvaliet her og nå, og kan føre til at barnet blir dårligere til å takle senere belastninger, sier Drugli til foreldre.no

Post Author: GH Olsen