Tannlegebesøk bør være gratis

Fagrådet for sosial ulikhet i helse anbefaler i en ny rapport at tannlegebesøk bør sponses av staten.
Det er i rapporten «Anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helse» dette kommer frem.

Rådet viser til at mange med lav inntekt ikke går til tannlegen fordi de ikke har penger til det.

«Et system hvor staten i økt grad subsidierer eller finansierer tannhelsetjenester også til den voksne befolkningen vil trolig kunne bidra til å redusere de sosiale ulikhetene i tannhelse,» skriver rådet.

SV: Alle må ha råd til tannlegeIfølge tall fra Statistisk Sentralbyrå fra 2016 sa 16 prosent av de med lavinntekt at de har et udekket behov for tannlege.

– Det skal ikke være sånn i Norge i dag at det er størrelsen på lommeboka som avgjør om du skal gå til tannlegen eller ikke, sier SV-politiker Sheida Sangtarash.

SV har programfestet at tannhelse skal bli en del av folketryg

den og vil fase inn en refusjon av alle tannlegeutgifter som overstiger 2500 kroner.- Det er ingen tvil om vi må forbedre de ordningene vi har i dag, sier Sangtarash.

Det er Arbeiderpartiet enig i.

– Tannhelse har vært et undervurdert felt i politikken i mange år. Denne rapporten og et nytt forslag fra Arbeiderpartiet håper jeg kan sette mer fokus på dette, sier Tellef Inge Mørland i Arbeiderpartiet.

Ap fremmet i Stortinget vår et forslag om flere tiltak innen tannhelse. Partiet vil ha bedre forebygging, gjennomgå hvem som skal få gratis eller billigere tannlege, hjelpe dem som i dag ikke har råd til nødvendig tannhelsebehandling og forbedre og forenkle refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser.

– Vi må begynne med de med størst behov og så må vi ha et større mål lengre framme. Tannhelse har ikke vært prioritert av regjeringen men dersom vårt forslag får flertall må regjeringen bidra med tiltak, sier Mørland.

Forslaget skal opp i Stortinget i høst.

 

Post Author: GH Olsen