Ungdommenes innspill til fremtidens nordområdepolitikk

I går overleverte 14 ungdommer fra Nordland sine brutalt ærlige anbefalinger til fremtidens nordområdepolitikk.
Dette i forbindelse med regjeringens stortingsmelding om nordområdene og arktis. Vi er utrolig stolt over sluttproduktet, og jobber nå for å få dette omgjort til praktisk politikk!
“Bildet som legges frem, er ofte et som vi ikke kjenner oss igjen i (…)”. Det går frem av innspills dokumentet, og derfor er dette meldingsarbeidet så utrolig viktig for oss ungdommer.
Ungdomspanelet har bestått av en variert gruppe ungdommer fra både Nordland og Troms og Finnmark. Flere av oss er politiske aktive, aktive innen idrett eller kulturliv, eller engasjert som grundere. Felles for oss alle er at vi har meninger rundt samfunnsutviklingen i nord.
Fredag 13.11.2020 mellom 08:00 – 09:00 får vi besøk i «studio» av
Marthe Øijord, Øyvind Johan Olsen, og Nicole Natalie V. Furnes
Les forslaget i sin helhet her: https://adobe.ly/36keaUV

Post Author: Børge Einvik