Varsler ekstra kontroller

Statens vegvesen øker kontrollaktiviteten på veiene de neste ukene.
Kontrollene gjelder alle slags kjøretøy og gjennomføres i hele Nord-Norge, både på dagtid, kveldstid og i helgene.

– På denne tiden av året er det særlig viktig at lysene virker som de skal, men vi vil også sjekke andre forhold som er viktig for trafikksikkerheten. Dette kan for eksempel være dekk, sikring av last på bil og tilhengere, at folk bruker bilbelte, og at sjåførene har papirene sine i orden, sier avdelingsdirektør Jørn Simonsen på trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har forskjellige kontroller gjennom hele året, men gjør nå en ekstra innsats med mye mannskap på vegen. – Det viktigste er at folk kjører trygt, slik at de ikke er til fare for seg selv eller andre, sier Simonsen..

Post Author: GH Olsen

Hver halvtime, minst en god gammel klassiker