Varsler prissjokk for strømkunder

Vi må finne oss i at det kalde været gir dobbelt straff. Vi må kle oss bedre, men får også rekordhøye strømregninger.

I dag steg strømprisen i Sør-Norge til 67 øre per kilowattime, noe som er mer enn dobbelt så dyrt som for ett år siden, da den lå på 32 øre per kWh.

– Det generelle bildet er at hele Europa går inn i en periode der det er kaldt, og det inkluderer oss i Norge. Det er noe kaldere enn normalt, og da får vi økt forbruk og økte priser på spotmarkedet, sier strømanalytiker John Brottemsmo i Kinect Energy til E24.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge tar nå til orde for at myndighetene bør gripe inn og senke elavgiften.

– I dag er rundt en tredjedel av strømregningen avgifter, og kundene betaler 13 milliarder i elavgift årlig, noe som er en økning på 60% de siste ti årene. Vi mener dette gir kundene en urimelig belastning, særlig nå i perioden med høye priser, sier informasjonssjef i Energi Norge, Aslak Øverås.

Post Author: GH Olsen