Yngre kvinner vil ha færre barn

Yngre kvinner ønsker seg ikke mer enn to barn. De som ønsker seg barn nummer tre, jobber deltid.

Fødselstallene i Norge har falt jevnt siden 2009, og det har aldri vært målt så lav fruktbarhet per kvinne som nå. Det skyldes ikke at flere går barnløse gjennom livet, men at færre par med to barn velger å få flere, forklarer forsker Marte Strøm til VG.

– Når kvinner øker inntekten, øker det også sannsynligheten for at de ønsker seg barn. Fulltidsarbeidende kvinner vil bli mødre, men de vil ikke ha så mange barn. Det holder med to, slår hun fast.

I en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) har hun og Sara Cools analysert hvilken betydning økonomien og arbeidssituasjonen har på beslutningen om når kvinner får barn og hvor mange barn de får. Forskningen er basert på spørreundersøkelse av 3080 personer og registerdata som forteller om inntekt og ansettelse.

Ett av funnene er at yngre kvinner ønsker seg færre barn enn generasjonen før dem. Mens 30-åringene ønsker seg to barn i snitt, mener de 50 år gamle kvinnene at 2,37 barn er optimalt.

Post Author: GH Olsen